SOMMERAFSLUTNING d. 24.06.24

Traditionen tro holdt klubben sommerafslutning med grillpølser mm. afsluttende med kaffe og kager.19 deltagere hyggede sig et par timer i det fine sommervejr, hvor stole og borde var flyttet ud på parkeringspladsen ved Damms Gård.Formanden holdt en kort tale og opfordrede medlemmerne til at huske at få kameraet med ud i sommerlandet og gerne lægge […]

Klubaften d.17.06.2024

Formanden: Husk tilmelding til sommerafslutningen senest torsdag d. 20. juni. Bordet rundt: Flere udtrykte ros til Kim for arrangementet sidste mandag. Aftaler vedr. udstilling på Sygehus Sønderjylland i juli/august: Billederne afleveres på mødet d. 24. juni eller senest d. 30. juni til Christian eller Henning – efter aftale. Billederne afleveres i passepartout: størrelsen 40 x […]

Klubaften d.10/06/2024

DELTAGERE: 14 BORDET RUNDT: Lars mindede Christian om at være ude i god tid. Så de der har meldt sig på en aktivitet til efter sommerferien, får besked i god tid. Jeanette: Knud Erik har på et tidspunkt fortalt om en hjemmeside, hvor vi kunne finde passepartout. Hun nævner, at hun har kigget på vores […]

Klubaften d.03/06/2024

13 deltagere mødtes på p-pladsen ved Gråsten Slot.Bordet rundt: Hardy efterlyste en aften med fotografering udendørs med blitz el. lign. f.eks. ved en ruin. Christian: tag 3 billeder med til næste møde med månedens billede.Herefter fordelte forsamlingen sig rundt i skoven. Der blev især fotograferet insekter.Emne til næste månedens billede: Et billede I har i […]

klubaften d. 13/05/2024

DELTAGERE: 12 BORDET RUNDT: Der var ingen bemærkninger Vi kiggede på billeder fra de andre klubaftener. Mandag den 20. maj 2024 er der ingen klubaften på grund af pinsen Mandag den 27. maj 2024 Månedens billede: Naturen i maj HUSK: Har nogen ideer til klubaftenerne i den sidste halvdel af 2024, så kom endelig med […]

Klubaften 22.04.2024

Bordet rundt: Formanden roste den fine tilslutning til Sønderjysk Aften d. 15. april arrangeret af Alssund Fotoklub. Klubben deltog med 21 medlemmer og 9 fotoserier. Annalise anbefalede et foredrag med Gunner Byskov, Viborg, hun have hørt ved jyske mesterskaber i Silkeborg.Efter en kort introduktion fordelte deltagerne sig rundt ved kajen ved Sønderborg Slot og tog […]