Persondatapolitikken for Sydjysk Fotoklub

Persondatapolitikken for Sydjysk Fotoklub

Persondataforordningen (GDPR)General Data Protection Regulation 

Forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018, og afløser Databeskyttelsesdirektivet, der blev gennemført i dansk ret via Persondataloven.

Alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger, er underlagt forordningen. Personoplysninger er ikke bare oplysninger om helbred, politisk overbevisning, seksuelle forhold og lignende, men det er alle de oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis adresse, telefonnummer og e-mail.

For at efterleve Persondataloven har

bestyrelsen udarbejdet en Persondatapolitik

Sydjysk Fotoklubs dataansvarlige er bestyrelsen, som tegnes af formanden. Du kan rette henvendelse til formanden for Sydjysk Fotoklub via hjemmesiden, du finder kontakt oplysninger på www.sydjyskfotoklub.dk

Sydjysk Fotoklub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Sydjysk Fotoklub, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Sydjysk Fotoklubs behandling af dine personoplysninger. Sydjysk Fotoklub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Sydjysk Fotoklub deles med følgende personer der er databehandlere.

Databehandlere:

Web-ansvarlige der varetager hjemmesiden og medlemsdatabasen. Klubbens kasserer, der står for regnskab, og oplysningernes rigtighed.

Hvornår indsamler og anvender Sydjysk Fotoklub dine personoplysninger.

Sydjysk Fotoklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  1. Når du indmelder dig som personligt medlem af Sydjysk Fotoklub via vor hjemmeside.
  2. Når du deltager i Sydjysk Fotoklubs godkendte udstillinger.
  3. Når du deltager i Sydjysk Fotoklubs konkurrencer, herunder månedens og årets billede.

Når du tilmelder dig som medlem af Sydjysk Fotoklub indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Sydjysk Fotoklub, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig. Disse medlems oplysninger gemmes i en online medlemsdatabase på hjemmesiden, som kun er tilgængeligt via personligt password.

Følgende oplysninger gemmes:
Profilbillede, navn, adresse, mailadresse, tlf.nr samt indmeldelses dato.

Dine oplysninger bruges for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, og for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud, samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Sydjysk Fotoklub.

Accepterer Sydjysk Fotoklubs Persondatapolitik

Hvornår videregiver Sydjysk Fotoklub dine personoplysninger.
Sydjysk Fotoklub videregiver ikke personlige oplysninger.

Hvordan beskytter Sydjysk Fotoklub dine personoplysninger.
Sydjysk Fotoklub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine
oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Sydjysk Fotoklub sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret af bestyrelsen for at
sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I praksis er det ikke muligt at
etablere 100 % sikkerhed, og Sydjysk Fotoklub kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er
fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Sydjysk Fotoklubs sikkerhedsforanstaltninger
for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger
på eget ansvar.

Hvilke rettigheder har du, hvis du ønsker adgang til de oplysninger.
Sydjysk Fotoklubs personoplysninger om dig, kan ses ved at logge ind på hjemmesiden under fanen ”MEDLEMSOPLYSNINGER” . Rettelser af personlige oplysninger kan udføres ved at benytte fanen ”Min profil”.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Sydjysk Fotoklub behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Sydjysk Fotoklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Sydjysk Fotoklub er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Sydjysk Fotoklubs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger slettes. I så fald, vil det betyde, at du udmeldes af Sydjysk Fotoklub.

Hvor længe opbevarer Sydjysk Fotoklub dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse.

Hos Sydjysk Fotoklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål såsom administration af dit medlemskab af Sydjysk Fotoklub, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Medlemsdata fra medlemsdatabasen slettes ved udmeldelse senest efter 30 dage

Hvad sker der, når Sydjysk Fotoklub ændrer persondatapolitikken.

Sydjysk Fotoklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at Sydjysk Fotoklub præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholde gældende lovgivning. Dette medfører, at Sydjysk Fotoklub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Sydjysk Fotoklub besked via hjemmesiden.

Persondatapolitikken kan hentes via vor hjemmeside under fanen ”OM OS”

Billeder

Profilbillede: Det er den enkelte bruger der uploader/sletter sit profilbillede på hjemmesiden. Ved udmeldelse af Sydjysk Fotoklub slettes den personlige profil.

Billeder i eget galleri: Det er den enkelte bruger der uploader/sletter sine galleribilleder på hjemmesiden. Autorerne påtager sig i øvrigt det juridiske ansvar for billedernes indhold. Ved udmeldelse af Sydjysk Fotoklub slettes det personlige galleri.

Billeder uploadet/leveret til Sydjysk Fotoklub som led i en konkurrence:

Hver enkelt autor accepterer ved indsendelse af billeder – elektronisk eller fysisk – til en af Sydjysk Fotoklub organiseret konkurrence, at billederne vedlagsfrit kan gøres tilgængelig af Sydjysk Fotoklub for offentligheden, med det formål at fremme fotografiet, herunder anvendes til udstillingsformål uden for Sydjysk Fotoklub regi. Copyright rettighederne forbliver autors.

Sydjysk Fotoklub forpligter sig til at behandle billederne med størst mulig omhu, men kan dog ikke påtage sig noget ansvar for beskadigelse eller bortkomst.

Autorerne påtager sig i øvrigt det juridiske ansvar for billedernes indhold. Den enkelte kan altid kræve sine billeder slettet fra Sydjysk Fotoklubs billedarkiv, dette kan ske ved henvendelse til den dataansvarlige

Hvem har adgang, hvor opbevares og hvem har ansvar for Sydjysk Fotoklub persondata. 

Adgang
WebmasterWebdatabase og Cookiepolitik
KassererRegnskab, registrering
RevisorRegnskabskontrol
Opbevaring
WebmasterDatabasebehandling
KassererRegnskab, registrering
RevisorRegnskabskontrol
SekretærFormidlingskontakt
Ansvarlig
BestyrelsenFormand, kasserer og sekretær

Såfremt et eller flere af ovennævnte personer ikke længere er en del af Sydjysk Fotoklubs organisation, skal alle persondata omgående afleveres til den fungerende formand.

Såfremt klubben opløses, skal alle persondata/medlemsdatabase slettes.

Henvend

Du skal være meget velkommen til

persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi ind

henvender dig via kontaktformular på www.sydjyskfotoklub.dk Fanen ”Om os

Ovennævnte retningslinjer er godkendt af bestyrelsen den 12.11.2018

Formand Arne Dyrberg                  Sekretær Mogens Keld                                                     Kasserer Egon Johannsen