Fotokonkurrencen Det kjære Danmark 2021

I Kalundborg afholdes der i sommeren 2021 en 10 uger lang kunstfestival med mere en 50 arrangementer. Kunstfestivalen navn er:

Kalundborg  

Lundbye Kunstfestival  

Arv – Inspiration

Hovedbegivenheden bliver en udstilling med privatejede billeder af guldaldermalerne J. Th. Lundbye, P.C. Skovgaard og Lorenz Frølich.

J. Th. Lundbye blev født i Kalundborg i 1818, og skærtorsdag 1842 skrev han i sit første dagbogsblad:

”Hvad jeg som Maler har sat som mit Livsmaal er: at male det kjære Danmark, men med al den Simpelhed og Beskedenhed som er saa characteristisk for det”.

Under festivalen vil der i Kalundborg blive arrangeret en udstilling med fotos fra en fotokonkurrence med titlen Det Kjære Danmark – 2021.

Beskrivelse og vilkår for fotokonkurrencen

Arrangør

Fotokonkurrencen arrangeres af Lundbyekomiteen, som er nedsat af Kalundborg Kommune og styregruppen for Lundbyefestival 2018. Lundbyekomiteen har ansvaret for kunstfestivalen.

Introduktion til fotokonkurrencens tema

Fotokonkurrencen tager udgangspunkt i den danske guldalder, som er perioden i første halvdel af det 19. århundrede. Her blomstrede det danske kulturliv, og der blev skabt vidunderlig kunst. I guldalderen blev der også gjort vigtige naturvidenskabelige opdagelser. For guldalderens kunstnere og videnskabsfolk hang kunst og videnskab symbiotisk sammen i krydsfeltet mellem ånd og natur.

Fotokonkurrencens tema

Fotos til konkurrencen skal tage udgangspunkt i guldaldermalernes univers og deres fortolkning af natur og landskaber. Deltagerne kan frit vælge at lade natur og landskaber indgå i en symbiose med eller i konflikt med menneskeskabte elementer.

Deltagelse

Fotokonkurrencen er åben for alle, og det er gratis at deltage.

Fotos

Fotos skal være taget af deltageren, og må ikke tidligere være præmieret eller antaget i fotokonkurrencer eller på udstillinger.

Hver deltager kan højst indsende 5 fotos.

Fotos skal være i ikke nedskaleret, fineste JPEG-filformat.

Fotos kan være i farve eller sort/hvid.

Indsendelse af fotos

Fotos til konkurrencen kan indsendes fra 1. marts 2021 og senest 31. maj 2021.

Fotos indsendes ved at benytte en af mulighederne

  1. Send dem vedhæftet en e-mail til fotokonkurrence@lundbyekunstfestival.dk .
  2. Upload dem ved brug af WeTransfer.com. I formularen, som vises ved upload, skal der i feltet ”send e-mail til” skrives fotokonkurrence@lundbyekunstfestival.dk.

Ud over deltagers navn, adresse og telefonnummer, skal der for hvert foto oplyses: Titel samt sted og år, hvor fotoet er taget. I tilfælde 1) skrives det i e-mailen med billeder, og i tilfælde 2) skrives det i beskedfeltet ved upload.

Fotografer til antagne billeder får besked herom senest 15. juli 2021.

Dommerkomite

Alle indsendte fotos vurderes af en dommerkomite bestående af:

Fotograf Kirsten Klein.

Billedkunstner Maja Lisa Engelhardt.

Museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen.

Fotokonkurrencens koordinator Axel Gadegaard.

Dommerkomiteen vælger de fotos, som antages til fotoudstillingen samt 3 fotos, som præmieres.

Der påregnes antaget ca. 50 fotos.

Præmier

1. præmie – 5.000 kr.

2. præmie – 3.000 kr.

3. præmie – 2.000 kr.

Udstillingen

Lundbyekomiteen arrangerer en udstilling af alle de antagne fotos på Lerchenborg Slot.  

Her vises de antagne fotos som monterede fotoprints i bedste kvalitet.

De antagne og ophængte billeder tilhører Lundbyekomiteen, som frit kan sælge disse.

Udstillingsperioden er den 8.august – 12. september 2021.

Ved ferniseringen den 8. august 2021 vil de 3 fotos, som præmieres, blive afsløret.

Udstillingskatalog

Der udgives et udstillingskatalog med alle antagne fotos. Tekst til og redigering af kataloget foretages af dommerkomiteen.

Fotografer, der har fået optaget et foto i udstillingskataloget, modtager ét gratis eksemplar af kataloget.

Forpligtigelser og rettigheder

Ved deltagelse i fotokonkurrencen accepterer deltagere samtidig nærværende konkurrencevilkår.

Deltagere accepterer også, at Lundbyekomiteen gemmer personoplysningerne. Disse skal bruges i forbindelse med identifikation samt evt. kontakt til deltagere.

Rettigheden over fotos tilhører fotografen. Kun de udstillede billeder tilhører Lundbyekomiteen.

Alle de digitale billeder slettes, når udstillingen er slut.

Spørgsmål

Spørgsmål vedr. fotokonkurrencen kan rettes til fotokonkurrence@lundbyekunstfestival.dk