VIGTIG INFORMATIONER

Kære medlemmer!

Da regeringen opfordrer alle fritidsklubber til at holde lukket i mindst 14 dg. fra d.d. har bestyrelsen besluttet, at vi også lukker ned til mandag d. 6. april. Derefter tager vi stilling til, om vi kan fortsætte vore klubaktiviteter alt efter omstændighederne. Pas godt på jer selv.

Inge Sönnichsen

Formand

Klubaften 17.02.2020

I aften skulle vi så se på vores forskellige resultater fra sidste klubaften
men først bordet rundet

Egon.: ønsker at man meget gerne må betale kontingent, for det næste år, før den 28/2.

Benthe.: savner info omkring Sønderjysk aften som Tinglev afholder, Lars sender info til Benthe. Er der flere som mangler info vedr. Sønderjysk aften kan dette findes på vores hjemmeside under ”Tidsfrister#

Alle fremmødte havde haft en god og sjov aften sidste mandag og mente at det kunne vi godt gøre igen en anden gang. Bente, Lars og Kim blev måske udnævnt til at stå for det??????

Inge.: havde fået et mail fra en Fotoklub fra Odense omkring et event der forgår på næste tirsdag d. 25/2 fra 17:00 til 21:00

Herefter kiggede vi på vores flotte billeder,  og bagefter blev der hygge snakket og hjulpet/undervist

p.s. Kim har stadig væk nogle billede rammer tilbage så hvis i vil har nogen så send ham en sms